KEOP-7.9.0/12-2014-0030 Regionális Vízmuvek tervezett napenergia hasznosítását célzó fejlesztések projekt elokészítése KEOP-7.9.0/12-2014-0001 Szennyvíziszap hasznosítása az öt Regionális Vízmuben fejlesztési projekt elokészítése

Tájékoztatjuk Tisztelt Felhasználóinkat, hogy Sásd, Simontornya és Tab településeken megszűnik a személyes ügyfélkiszolgálás az információs pontjainkon. Az érintett Felhasználóink továbbra is bizalommal fordulhatnak hozzánk az alábbi elérhetőségeinken:
- telefonon: 06/40-240-240
- postai levélben: 8601 Siófok, Pf.: 888. 
- elektronikus levélben: ugyfelszolgalat@drv.hu 
- vagy kérjük keressék fel a legközelebbi információs pontot, vagy ügyfélfogadó irodát.

Megértésüket köszönjük!

Lezárult a hitelfelvétel engedélyezése, Alapszabály módosítása témakörökben tartott közgyűlési határozathozatal. Részletek itt olvashatóak.

Lezárult a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft-ben történő üzletrészvásárlás tárgykörben korábban elfogadott közgyűlési határozatok visszavonásának közgyűlési határozathozatala. Részletek itt olvashatóak.

Tisztelt Felhasználó/Ingatlantulajdonos!
Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás projektjei hamarosan lezárulnak.
A DRV Zrt. és az érintett Önkormányzatok között az új szennyvízelvezető és -tisztító rendszer üzemeltetésére vonatkozó üzemeltetési szerződés megkötése jelenleg folyamatban van, melynek Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal általi jóváhagyását követően a Vksztv. 65.§ (1) pontja alapján a szennyvíz díjat a miniszter rendeletben állapítja meg. Ezzel együtt DRV Zrt. megkezdi a rendszer üzemeltetését és biztosítja a csatornaszolgáltatást a szennyvízelvezető-hálózatra rákötött ingatlanok számára.
A rákötések ösztönzése érdekében a Társaság kedvezményes szakfelügyeleti díjat biztosít azon felhasználók részére, akik rákötési szándékukat a Megrendelő formanyomtatványon 2016. május 31-ig jelzik a DRV Zrt felé és az összeget befizetik. A kedvezményes szakfelügyeleti díj mértéke: 1000,- Ft + Áfa. A kedvezményes időszak letelte után a rákötés a mindenkor hatályos árnyilvántartás alapján történik, ami jelenleg 11.900,- Ft + Áfa rákötésenként. Kérjük a csekken az ivóvíz-szolgáltatásra szerződött felhasználó 10 jegyű partnerazonosítóját, és a bekötés címét szíveskedjenek feltüntetni.
Az ingatlanon belüli házi szennyvízcsatorna kiépítése az Ingatlantulajdonos feladata, melyet saját költségén kell elvégeznie vagy elvégeztetnie.
A felhasználó további kötelezettsége a „Megrendelő ivóvíz, csatorna bekötés létesítésére” nevű formanyomtatvány kitöltése (letöltés itt), aláíratása a helyi önkormányzattal és az Önkormányzatnak történő leadása. A megfelelő számú bejelentés beérkezését követően a DRV Zrt. munkatársai folyamatosan ellenőrzik a házi szennyvízcsatornák kialakításának szakszerűségét. A 2016. május 31-ig jelzett rákötési igények 2016. szeptember 30-ig kerülnek átvételre.
A helyszíni szemle várható időpontjáról az adatközlő nyomtatványon megadott telefonszámon tájékoztatja a szolgáltató a felhasználót. A szakfelügyeletet végző munkatárs a helyszíni szemlén ellenőrzi és rögzíti a felhasználási hely közüzemű szennyvízelvezetésének nyilvántartásba vételéhez szükséges adatokat.
A fentiekkel kapcsolatban érdeklődni a DRV Zrt. ügyfélszolgálatán a 06-40/240-240 helyi tarifával hívható telefonszámon, munkanapokon 7.30-15.30 között, csütörtökön 7.30-20.00-ig lehet. Személyesen a Siófokon a Fő u. 39/A. szám alatt hétfőn és szerdán 8.00 -15.00 között, kedden és pénteken 8.00-14.00 között, csütörtökön 8.00-20.00 között, Tabon a Vörösmarty köz 3. szám alatt szerdán 8.00 -15.00 között, Fonyódon az Ady E. utca 7. szám alatt hétfőn 8.00-15.00, csütörtökön 8.00-18.00, pénteken 8.00-12.00 között érdeklődhetnek felhasználóink.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a szennyvízhálózatra történő rákötést kizárólag a DRV Zrt. munkatársai által történő szakfelügyelet mellett végezhetik el az üzemeltetői és az önkormányzati engedély birtokában. A rákötés megvalósíthatóságáról későbbi időpontban az Önkormányzat értesíti az érintetteket.
A nem szakszerű és/vagy nem megfelelő időben történő rákötés súlyos következményekkel járhat, melyért a felelősséget a szolgáltató az okozóra áthárítja.
Megértését és együttműködését ezúton is köszönjük!
Siófok, 2016. április 27.
Tisztelettel:
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

Helyreáll a forgalmi rend a siófoki rekonstrukciós munkák által érintett utcákban
A siófoki Tanácsház utcai útburkolat és ivóvízvezeték felújítási munkálatok miatt megváltoztatott forgalmi rend helyre áll a Kele, a Széchenyi és a Dózsa György utcában május 5-én.
A DRV Zrt. Építésvezetősége végezte a Siófok Tanácsház utca, Sió és Dózsa György utcák közti szakaszán a 250 mm átmérőjű ivóvízvezeték felújítását. A tárgyi útszakaszon a Magyar Közút Kht. útburkolat felújítási munkákat folytat a továbbiakban. A rekonstrukciós munkálatok miatt megváltoztatott forgalmi rend a Kele, a Széchenyi és a Dózsa György utcában május 5-től helyreáll. A Tanácsház utcai felújítási munkák május elején befejeződnek, a járdák, zöldterületek helyreállítási munkákat a szolgáltató folyamatosan végzi.
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

Tájékoztatjuk tisztelt Felhasználóinkat, hogy Call Center rendszerünk helyreállt. Köszönjük türelmüket.
Tisztelettel:
DRV Zrt.

Tisztelt Felhasználók!
Szíves elnézésüket kérjük amiatt, hogy a call centerben, a mai napon, 2016.04.28-án keletkezett technikai probléma miatt hívásaikat átmenetileg nem tudjuk fogadni.
Kollégáink dolgoznak a hiba elhárításán. A rendszer visszaállásáról tájékoztatjuk Önöket!
Tisztelettel:
DRV ZRT.

Közgyűlés
A Társaság 2016. május 27-én 10 órára hívja össze éves rendes közgyűlését. A közgyűlési meghívó és a napirendi pontok itt olvashatóak.

Programsorozattal ünnepelte a Víz Világnapját a Társaság 2016. évi „Víz és mesterségek” jelmondat jegyében. A rendezvény kiemelt célcsoportjai a gyerekek - mint a jövő felhasználói - voltak, de a felnőttek számára is készült kvíz játék, és kiállításra is invitálták őket a szervezők. A Társaság célja az volt, hogy az érdeklődők minél közelebbről ismerhessék meg azokat a munkafolyamatokat és eszközöket, amelyek segítségével az egészséges ivóvízellátásért folyó munka történik.
A programsorozat keretében a Társaság szakmai kiállítást szervezett, ahol különböző munkaeszközöket valamint a legfőbb munkafolyamatokat bemutató fényképeket tette közzé az érdeklődő közönség számára. A három napos kiállítást Volencsik Zsolt vezérigazgató nyitotta meg ünnepélyes keretek között. A tárlatot számos felnőtt és gyermek tekintette meg, akiknek lehetőségük volt a helyszínen kvíz játékot is kitölteni, és így sorsolás útján nyereményre szert tenni.
Az óvodásoknak szóló rajzpályázatot nagy lelkesedés fogadta, több mint 60 ötletes, színes és kreatív pályamunka érkezett be értékelésre. A legügyesebb gyerekek munkái a kiállításon is helyet kaptak. A nyertesek nyereményeiket a megnyitó után vehették át.
A Társaság a Víz Világnapi programsorozat részeként a kisiskolások számára nyílt napot szervezett, amelynek keretében a gyerekek látogatást tettek az Ipari Szolgáltató Üzemben, ahol Kelemen Péter üzemegység vezető segítségével megismerkedhettek a Társaság munkagépeivel, azok funkciójával valamint a mérők hitelesítési folyamatával. A nyílt napot a gyerekek részéről nagy érdeklődés és aktivitás kísérte. A felső tagozatos tanulók pedig szakmai előadásokon vettek részt, ahol Sinkovics Ádám és Gorján Ferenc üzemvezetők, valamint Arató Csongor térinformatikai csoportvezető kollégák vezetették be a gyerekeket a vízszolgáltatás rejtelmeibe nagy sikerű prezentációikkal.
A központilag szervezett rendezvények mellett kollégáink Dombóváron, Tabon, Balatonlellén, Pécsen is megemlékeztek a Víz Világnapjáról, előadások, helyszíni bemutatók keretében. A gyerekek részére színvonalas előadást tartottak munkatársaink: Fodor Balázs, Hága Judit, Tamásné Fehér Gabriella, Fromwaldné Madarász Ildikó, Kissné Landor Teréz, Zsenkovics Gyula és Riba Ernő.
Érdeklődés övezte a DRV Honlapján meghirdetett online kvíz játékot is, a több száz megfejtésből több mint 80 helyes megoldás érkezett be, amelyek közül - közjegyző jelenlétében - sorsolás útján választották ki a szervezők a nyerteseket.
Az online kvíz játék nyertesei:
10 000.-Ft-os ajándékcsomag – Büki Attila Imre
5 000.-Ft-os ajándékcsomag – Farkas Katalin
5 000.-Ft-os ajándékcsomag – Búsné Nagy Margit
A KIKK-ben kitöltött kvíz játék nyertesei:
5 000.-Ft-os ajándékcsomag - Fridrich György
3 000.-Ft-os ajándékcsomag – Kitlinska Anna Borbála
3 000.-Ft-os ajándékcsomag – István Simoné
A nyerteseknek ezúton is gratulálunk!

2016. évi Üzleti Terv elfogadása
Lezárult a Társaság 2016. évi Üzleti Tervének elfogadása, új Javadalmazási Szabályzat és felügyelő bizottsági ügyrend elfogadása tárgykörökben tartott közgyűlési határozathozatal. Részletek itt olvashatóak.

Volencsik Zsolt lett a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. vezérigazgatója – 2015. október 20-tól Volencsik Zsolt váltja Winkler Tamást a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. vezérigazgatói tisztségében a Társaság Közgyűlésének 2015. október 19-i döntése alapján.

Forgalmi rend változás a siófoki útburkolat és csővezeték felújítási munkálatok során
A DRV Zrt. Építésvezetősége végzi a Siófok Tanácsház utca, Sió és Dózsa György utcák közti szakaszán a 250 mm átmérőjű ivóvízvezeték felújítását. A tárgyi útszakaszon a Magyar Közút Kht. útburkolat felújítási munkákat fog végezni 2016. június 15.-ig bezárólag, ezért a burkolat felújítás előtt a közmű kiváltása szükséges, melyet a vezetéket üzemeltető a DRV Zrt. saját beruházásában valósítja meg.
A vezeték kiváltási munkák kiemelt prioritással bírnak mind a 7-es számú főút ezen szakaszának burkolat felújítása, mind Siófok Város biztonságos vízellátása miatt, ezért kérjük szíves együttműködésüket a kivitelezési munkák folyamatosságának biztosítása érdekében.
A Siófok Tanácsház utca a Kele utcai és a Széchenyi utcai kereszteződésben ideiglenes forgalmi rend változás kerül bevezetésre, mely szerint a Kele utcai és a Széchenyi utcai kereszteződések ideiglenesen lezárásra kerülnek. A Dózsa György utcáról kisívben a Sió híd felé nem lehet behajtani, a kanyarodásra a kereszteződésen át lesz lehetőség. A Széchenyi utca zsákutca lesz, behajtás a Fő utca felől lesz lehetséges. A Kele utcai csomópont lezárását követően a forgalom a Budai- Nagy Antal utcán át a Széchenyi utcába lesz elterelve. A Budai- Nagy Antal utca egyirányúsítva lesz a Kele és a Széchenyi utca között és a Széchenyi utca felől nem lehet behajtani.
Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük!
Az ideiglenes változásokat a lenti térkép vázolja.
forgalmi rend változás térképe

Tájékoztató: Felhívjuk Felhasználóink figyelmét, hogy 2016. április 8-ától a Magyar Telekom Nyrt. megszünteti a Távszámla elektronikus számlabemutató szolgáltatását. Elektronikus számla igénylésére a jövőben a Díjnet Zrt. által biztosított szolgáltatás igénybevételével lesz lehetőségük Ügyfeleinknek.
Amennyiben Távszámla fiókkal rendelkező Ügyfeleink legkésőbb 2016. április 7-ig nem nyilatkoznak, hogy igénybe veszik a Díjnet Zrt. szolgáltatását, a 2016. április 8-ától kezdődő időszakban készített számlákat papír alapú formában, postán küldjük meg az érintett Felhasználó nyilvántartásunk szerinti levelezési címére.
Részletek itt olvashatók.

Forgalmi rend változás a siófoki útburkolat és csővezeték felújítási munkálatok során
A siófoki Tanácsház utcai útburkolat és ivóvízvezeték felújítási munkálatok miatt 2016. március 30. és 2016. április15. között változik a forgalmi rend a Széchenyi utca és Kele utca kereszteződésében.
A DRV Zrt. Építésvezetősége végzi a Siófok Tanácsház utca, Sió és Dózsa György utcák közti szakaszán a 250 mm átmérőjű ivóvízvezeték felújítását. A tárgyi útszakaszon a Magyar Közút Kht. útburkolat felújítási munkákat fog végezni 2016. június 15.-ig bezárólag, ezért a burkolat felújítás előtt a közmű kiváltása szükséges, melyet a vezetéket üzemeltető a DRV Zrt. saját beruházásában valósítja meg. A vezeték kiváltási munkák kiemelt prioritással bírnak mind a 7-es számú főút ezen szakaszának burkolat felújítása, mind Siófok Város biztonságos vízellátása miatt, ezért kérjük szíves együttműködésüket a kivitelezési munkák folyamatosságának biztosítása érdekében.
A Siófok Tanácsház utca, Kele utca és a Széchenyi utcai kereszteződésben ideiglenes forgalmi rend változás kerül bevezetésre, mely szerint a Kele utcai és a Széchenyi utcai kereszteződések ideiglenesen lezárásra kerülnek. A Széchenyi utca zsákutca lesz, a behajtás a Fő utca felől lehetséges. A Kele utcai csomópont lezárását követően a forgalom a Budai- Nagy Antal utcán át a Széchenyi utcába lesz elterelve. A Budai- Nagy Antal utca egyirányúsítva lesz a Kele és a Széchenyi utca között, és a Széchenyi utca felől nem lehet behajtani. A Tanácsház utca és a Kele utca sarkán lévő társasházhoz és üzletsorhoz, illetve a parkolókba a Tanácsház utca felőli behajtón lehet közlekedni.

Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük!

2016 Víz Világnap
„Víz és munkák”

Tisztelt Felhasználó, Kedves Látogató!
A mai nappal Online Qvíz játék indul a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 2016. évi Víz Világnapi program sorozatának keretében! A qvízt helyesen kitöltő válaszadók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki, így érdemes velünk játszani!
A játékban való részvételhez nem kell mást tennie, csak az alábbi linkre kattintani (Qvíz játék itt!) és kérdéseinket megválaszolni. A kérdések a Víz Világnapi programsorozat idei évi jelmondatával („Víz és munkák„) összhangban a Társaság alapvető tevékenységire fókuszálnak.
Mindenkinek jó játékot kívánunk!
DRV Zrt.

Forgalmi rend változás a siófoki Tanácsház utcai felújítási munkálatok során
Tájékoztatjuk tisztelt Fogyasztóinkat, hogy a siófoki Tanácsház utcai ivóvízvezeték felújítási munkálatok miatt 2016. március 21. és 2016. április 4. között változik a forgalmi rend a Tanácsház utca és Kele utca kereszteződésében.
A DRV Zrt. Építésvezetősége végzi a Siófok Tanácsház utca, Sió utca és Dózsa György utca közti szakaszán az ivóvízvezeték felújítását, melyet a Társaság saját beruházásban valósít meg. A tárgyi útszakaszon a Magyar Közút Kht. útburkolat felújítási munkákat fog végezni, 2016. június 15-ig. A vezeték kiváltási munkák kiemelt prioritással bírnak mind a 7-es számú főút ezen szakaszának burkolat felújítása, mind Siófok Város biztonságos vízellátása miatt, ezért kérjük szíves együttműködésüket a kivitelezési munkák folyamatosságának biztosítása érdekében.
A siófoki Tanácsház utca és Kele utca kereszteződésében ideiglenes forgalmi rend változás kerül bevezetésre. A Kele utcai kereszteződés ideiglenesen lezárásra kerül, a forgalmat a Budai-Nagy Antal utcán át a Széchenyi utcába terelik. A Budai-Nagy Antal utca forgalma egyirányúvá válik a Kele utca és a Széchenyi utca között, a Széchenyi utca felől nem lehet majd behajtani.
A Tanácsház utca és a Kele utca sarkán lévő társasházhoz és üzletsorhoz, illetve a parkolókba a Tanácsház utca felőli behajtón lehet közlekedni.

Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük!

Megkezdődnek a felújítási munkálatok Siófokon a Tanácsház utcában

2016. március 4-én, reggel megkezdődtek a Siófok Tanácsház utcai rekonstrukciós munkálatok. A felújítás során DRV Zrt. az út alatt húzódó vízvezeték cseréjét valósítja meg. A munkálatok tervezetten a szezon indulásáig befejeződnek.
Siófokon, a Tanácsház utcában az út alatt húzódó, és a város vízellátása szempontjából kiemelkedő jelentőségű csővezeték cseréjét kezdi meg 2016. március 4-én reggel a DRV Zrt. Az útfelbontással járó munkálatok jelenleg a Tanácsház utca - Sió utca és Kele utca közötti szakaszára terjednek ki, később a Kele utca és Széchenyi utca, majd a Széchenyi utca és Dózsa György utca közötti útszakaszon folynak munkálatok. E területen új forgalmi rend lép életbe, ami érinti a gépjárművel és a gyalogosan közlekedőket is. Az út északi, (Balaton felöli) két sávja egy szűkített sávra korlátozódik. A gyalogos forgalmat ideiglenes átjárók segítik majd. A munkák a város infrastruktúrájának megújítását szolgálják, ezért ezúton is kéri a szolgáltató a lakosság türelmét.

A Társaság 2016. március 7-én 11 órára rendkívüli közgyűlést hív össze. A közgyűlési meghívó és a napirendi pont itt olvasható.

Simontornyai Információs pont nyitva tartás változása! Részletekért kattintson a linkre.

A DRV Zrt. Üzletszabályzatában javasolt felhasználó által elvégzendő ellenőrzésekért kattintson ide.

Az 58/2013. (II. 27.) kormányrendelet alapján a Fogyasztó köteles a vízmérő fagy elleni védelméről gondoskodni, éppen ezért tájékoztatjuk Önöket, elvégzendő feladataikról.
Részletekért kattintson ide:

ÚJ Üzletszabályzat A DRV Zrt. aktuális Üzletszabályzata letölthető itt.

Ünnepélyes keretek között felavatták a korszerűsített szennyvíztisztító telepet Keszthelyen. Részletes leírás itt olvasható.

A DRV Zrt. csapvíz-automatákat biztosít a nyári hőségben A nyári kánikula minden szervezet számára megterhelő. Legyen az idős, vagy fiatal, a megfelelő folyadékpótlás elengedhetetlen a nyári hőségben. A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. felelős víziközmű szolgáltatóként díjmentesen igénybe vehető csapvíz-autómatákat helyez ki Siófok több központi pontján. Részletek...

Megvalósult a Révfülöpi agglomeráció szennyvíztelepének bővítése és fejlesztése   A korszerűsített létesítményt ünnepélyes keretek között avatták fel   Több éves szakmai munkát követően 2015 tavaszára megvalósult a Révfülöpi agglomeráció szennyvíztelepének bővítése és fejlesztése, mellyel ismét gyarapodott a DRV Zrt. kezelése alá tartozó nemzeti közművagyon. Az európai uniós, illetve hazai forrásból finanszírozott beruházás értéke meghaladja a fél milliárd forintot. A munkálatok során bővült a telep kapacitása, korszerűsödtek az üzemeltetési folyamatok, és megvalósult a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő működés. Mindemellett csatornarekonstrukcióra is sor került a legkritikusabb regionális vezetékszakaszokon. Részletek...

Kiemelt felkészültség az üdülőövezetekben Hosszabb nyitva tartással, többnyelvű tájékoztatókkal és ivóvízzel várja ügyfeleit idén nyáron is DRV Zrt A korábbi évek tapasztalataira építve 2015 nyarán is fokozott vízfelhasználással és megnövekedett számú ügyfél megkereséssel számol a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. a Balaton és a Velencei tó üdülőkörzetében lévő településeken. Az ügyintézés gördülékenységének, kényelmének biztosítása érdekében a következő hónapokban kiemelt felkészültséggel várják ügyfeleiket az ügyfélfogadó irodák.Részletek...

A DRV munkatársai személyesen keresik fel a díjhátralékkal rendelkező felhasználókat. 2015. június 29-től a Társaság logójával ellátott munkaruhában, személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal, és megbízó levéllel, személyesen keresik fel a 30 napnál régebbi tartozással rendelkező Felhasználókat. Felhívjuk a figyelmet, hogy Munkatársaink készpénz átvételére nem jogosultak, ezért a helyszínen azonnal történő fizetést nem kezdeményezik! Részletek...

Vízmondó a trükkös csalókról! Az elmúlt időszakban több bejelentést kaptunk Felhasználóinktól, hogy ismeretlen személyek a DRV Zrt. munkatársának kiadva magukat szerettek volna bejutni az ingatlanokra, ill. pénzt kicsalni. Legújabb kiadványunkkal szeretnénk bemutatni azon eseteket, mikor Munkatársaink személyesen keresik fel Önöket. Tovább...

Fogyasztóvédelmi referensek a DRV Zrt-nél Részletek...

Karbantartási munkák, vízhiányok Részletek...

 

ugyfelszolgalat@drv.hu

Település szerinti információk

Az Ön felhasználási helye (település):

Online ügyfélszolgálat

Aktuális kérdésünk

Nincs szavazás a portálon.

Részletes elégedettség mérés

iso-9001

drv logo


Készítette: Wildom.