KEOP-7.9.0/12-2014-0030 Regionális Vízmuvek tervezett napenergia hasznosítását célzó fejlesztések projekt elokészítése KEOP-7.9.0/12-2014-0001 Szennyvíziszap hasznosítása az öt Regionális Vízmuben fejlesztési projekt elokészítése

Tisztelt Felhasználóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ügyfélszolgálat fax elérhetősége technikai okok miatt átmenetileg szünetel. A hiba elhárítása folyamatban van. Kérjük, hogy a 06/40-240-240-es telefonszámon, az ugyfelszolgalat@drv.hu email címen, vagy levélben : 8601, Siófok, pf.: 888. keressenek bennünket.
Köszönjük türelmüket!

Fontos tudnivalók a kadarkúti felhasználók számára
2014.06.26-án sikeresen befejeződött Kadarkút településen a szennyvízelvezető és -tisztító rendszer műszaki átadás-átvételi eljárása, és megtörtént a szennyvíz-közművek üzembe helyezése. A DRV Zrt. ezen időponttól lépett birtokba, kezdte meg a rendszer üzemeltetését és biztosítja a csatornaszolgáltatást a rákötött ingatlanok számára.
2016 júliusában a Társaság számlá(ka)t küldött ki azon felhasználók számára, akik már 2015. július 24-e előtt rákötöttek a közműre, és igénybe vették a szennyvízelvezetést és –tisztítást. Az ezen számla(k) mellé csatolt tájékoztatóban részletesen leírásra került, hogy miért szükséges ezen időszak elszámolása.
A fentiekkel kapcsolatban tájékoztatjuk Önt arról, hogy Kadarkút Város Önkormányzata megállapodást kötött a DRV Zrt-vel, amely alapján a 2015. július 24-e előtti időszakra számlázott szolgáltatás ellenértékét az Önkormányzat minden felhasználó helyett átvállalja, és két részletben megfizeti közvetlenül a Társaság számára.
Az Önkormányzat 2016. szeptember 30-ig a 2014.06.26-2014.12.31. időszakra kiszámlázott, majd 2017. április 15-ig a 2015.01.01-2015.07.23 időszakra kiszámlázott szolgáltatás ellenértékét egyenlíti ki, ami alapján az Önnek kibocsátott számlaösszegeket a DRV Zrt. az Ön folyószámlájára könyveli.
Amennyiben Ön a fentebb jelzett időszakra szóló számlá(ka)t már kiegyenlítette a Társaság felé (és további tartozása sincs), az önkormányzati befizetés megtörténtét követően keletkező túlfizetést a soron következő számlájából jóváírjuk.
Amennyiben Kadarkút Város Önkormányzata ezen időszak számlá(i)t begyűjtötte Öntől és visszajutatta a Társasághoz, jelen tájékoztatóval együtt a számlá(ka)t visszajuttatjuk Önhöz. Ezen számlákkal Önnek a továbbiakban teendője nincs, az Ön részéről pénzügyi rendezést nem igényel(nek).
A 2017. májusáig kibocsátásra kerülő számlák 3. oldalán szereplő ’A nyilvántartás szerinti folyószámla egyenlege a számla kibocsátásakor’ adat, valamint a számlák 4. oldalán szereplő ’Nyilvántartásunk szerinti lejárt határidejű tartozása, melyre ez a számla fizetési felszólításul is szolgál’ adat tartalmazza az Önkormányzat által majd csak második részletben kiegyenlítésre kerülő összeget is.
Amennyiben kérdése merülne fel, kérjük, forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz. Munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére.

Lezárult az Univerzál Beszerző Kft-ben történő üzletrészvásárlás tárgykörben lebonyolított közgyűlés tartása nélküli részvényesi határozathozatal. Az eredmény és a részletek itt olvashatóak.

Tájékoztatjuk Tisztelt Felhasználóinkat, hogy Sásd, Simontornya, Tab és Pécs, Üszögpuszta településeken megszűnik a személyes ügyfélkiszolgálás az információs pontjainkon. Az érintett Felhasználóink továbbra is bizalommal fordulhatnak hozzánk az alábbi elérhetőségeinken:
- telefonon: 06/40-240-240
- postai levélben: 8601 Siófok, Pf.: 888. 
- elektronikus levélben: ugyfelszolgalat@drv.hu 
- vagy kérjük keressék fel a legközelebbi információs pontot, vagy ügyfélfogadó irodát.

Megértésüket köszönjük!

Lezárult a hitelfelvétel engedélyezése, Alapszabály módosítása témakörökben tartott közgyűlési határozathozatal. Részletek itt olvashatóak.

Lezárult a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft-ben történő üzletrészvásárlás tárgykörben korábban elfogadott közgyűlési határozatok visszavonásának közgyűlési határozathozatala. Részletek itt olvashatóak.

Tisztelt Felhasználó/Ingatlantulajdonos!
Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás projektjei hamarosan lezárulnak.
A DRV Zrt. és az érintett Önkormányzatok között az új szennyvízelvezető és -tisztító rendszer üzemeltetésére vonatkozó üzemeltetési szerződés megkötése jelenleg folyamatban van, melynek Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal általi jóváhagyását követően a Vksztv. 65.§ (1) pontja alapján a szennyvíz díjat a miniszter rendeletben állapítja meg. Ezzel együtt DRV Zrt. megkezdi a rendszer üzemeltetését és biztosítja a csatornaszolgáltatást a szennyvízelvezető-hálózatra rákötött ingatlanok számára.
A rákötések ösztönzése érdekében a Társaság kedvezményes szakfelügyeleti díjat biztosít azon felhasználók részére, akik rákötési szándékukat a Megrendelő formanyomtatványon 2016. május 31-ig jelzik a DRV Zrt felé és az összeget befizetik. A kedvezményes szakfelügyeleti díj mértéke: 1000,- Ft + Áfa. A kedvezményes időszak letelte után a rákötés a mindenkor hatályos árnyilvántartás alapján történik, ami jelenleg 11.900,- Ft + Áfa rákötésenként. Kérjük a csekken az ivóvíz-szolgáltatásra szerződött felhasználó 10 jegyű partnerazonosítóját, és a bekötés címét szíveskedjenek feltüntetni.
Az ingatlanon belüli házi szennyvízcsatorna kiépítése az Ingatlantulajdonos feladata, melyet saját költségén kell elvégeznie vagy elvégeztetnie.
A felhasználó további kötelezettsége a „Megrendelő ivóvíz, csatorna bekötés létesítésére” nevű formanyomtatvány kitöltése (letöltés itt), aláíratása a helyi önkormányzattal és az Önkormányzatnak történő leadása. A megfelelő számú bejelentés beérkezését követően a DRV Zrt. munkatársai folyamatosan ellenőrzik a házi szennyvízcsatornák kialakításának szakszerűségét. A 2016. május 31-ig jelzett rákötési igények 2016. szeptember 30-ig kerülnek átvételre.
A helyszíni szemle várható időpontjáról az adatközlő nyomtatványon megadott telefonszámon tájékoztatja a szolgáltató a felhasználót. A szakfelügyeletet végző munkatárs a helyszíni szemlén ellenőrzi és rögzíti a felhasználási hely közüzemű szennyvízelvezetésének nyilvántartásba vételéhez szükséges adatokat.
A fentiekkel kapcsolatban érdeklődni a DRV Zrt. ügyfélszolgálatán a 06-40/240-240 helyi tarifával hívható telefonszámon, munkanapokon 7.30-15.30 között, csütörtökön 7.30-20.00-ig lehet. Személyesen a Siófokon a Fő u. 39/A. szám alatt hétfőn és szerdán 8.00 -15.00 között, kedden és pénteken 8.00-14.00 között, csütörtökön 8.00-20.00 között, Tabon a Vörösmarty köz 3. szám alatt szerdán 8.00 -15.00 között, Fonyódon az Ady E. utca 7. szám alatt hétfőn 8.00-15.00, csütörtökön 8.00-18.00, pénteken 8.00-12.00 között érdeklődhetnek felhasználóink.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a szennyvízhálózatra történő rákötést kizárólag a DRV Zrt. munkatársai által történő szakfelügyelet mellett végezhetik el az üzemeltetői és az önkormányzati engedély birtokában. A rákötés megvalósíthatóságáról későbbi időpontban az Önkormányzat értesíti az érintetteket.
A nem szakszerű és/vagy nem megfelelő időben történő rákötés súlyos következményekkel járhat, melyért a felelősséget a szolgáltató az okozóra áthárítja.
Megértését és együttműködését ezúton is köszönjük!
Siófok, 2016. április 27.
Tisztelettel:
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

Helyreáll a forgalmi rend a siófoki rekonstrukciós munkák által érintett utcákban
A siófoki Tanácsház utcai útburkolat és ivóvízvezeték felújítási munkálatok miatt megváltoztatott forgalmi rend helyre áll a Kele, a Széchenyi és a Dózsa György utcában május 5-én.
A DRV Zrt. Építésvezetősége végezte a Siófok Tanácsház utca, Sió és Dózsa György utcák közti szakaszán a 250 mm átmérőjű ivóvízvezeték felújítását. A tárgyi útszakaszon a Magyar Közút Kht. útburkolat felújítási munkákat folytat a továbbiakban. A rekonstrukciós munkálatok miatt megváltoztatott forgalmi rend a Kele, a Széchenyi és a Dózsa György utcában május 5-től helyreáll. A Tanácsház utcai felújítási munkák május elején befejeződnek, a járdák, zöldterületek helyreállítási munkákat a szolgáltató folyamatosan végzi.
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

Tájékoztatjuk tisztelt Felhasználóinkat, hogy Call Center rendszerünk helyreállt. Köszönjük türelmüket.
Tisztelettel:
DRV Zrt.

Tisztelt Felhasználók!
Szíves elnézésüket kérjük amiatt, hogy a call centerben, a mai napon, 2016.04.28-án keletkezett technikai probléma miatt hívásaikat átmenetileg nem tudjuk fogadni.
Kollégáink dolgoznak a hiba elhárításán. A rendszer visszaállásáról tájékoztatjuk Önöket!
Tisztelettel:
DRV ZRT.

Közgyűlés
A Társaság 2016. május 27-én 10 órára hívja össze éves rendes közgyűlését. A közgyűlési meghívó és a napirendi pontok itt olvashatóak.

Programsorozattal ünnepelte a Víz Világnapját a Társaság 2016. évi „Víz és mesterségek” jelmondat jegyében. A rendezvény kiemelt célcsoportjai a gyerekek - mint a jövő felhasználói - voltak, de a felnőttek számára is készült kvíz játék, és kiállításra is invitálták őket a szervezők. A Társaság célja az volt, hogy az érdeklődők minél közelebbről ismerhessék meg azokat a munkafolyamatokat és eszközöket, amelyek segítségével az egészséges ivóvízellátásért folyó munka történik.
A programsorozat keretében a Társaság szakmai kiállítást szervezett, ahol különböző munkaeszközöket valamint a legfőbb munkafolyamatokat bemutató fényképeket tette közzé az érdeklődő közönség számára. A három napos kiállítást Volencsik Zsolt vezérigazgató nyitotta meg ünnepélyes keretek között. A tárlatot számos felnőtt és gyermek tekintette meg, akiknek lehetőségük volt a helyszínen kvíz játékot is kitölteni, és így sorsolás útján nyereményre szert tenni.
Az óvodásoknak szóló rajzpályázatot nagy lelkesedés fogadta, több mint 60 ötletes, színes és kreatív pályamunka érkezett be értékelésre. A legügyesebb gyerekek munkái a kiállításon is helyet kaptak. A nyertesek nyereményeiket a megnyitó után vehették át.
A Társaság a Víz Világnapi programsorozat részeként a kisiskolások számára nyílt napot szervezett, amelynek keretében a gyerekek látogatást tettek az Ipari Szolgáltató Üzemben, ahol Kelemen Péter üzemegység vezető segítségével megismerkedhettek a Társaság munkagépeivel, azok funkciójával valamint a mérők hitelesítési folyamatával. A nyílt napot a gyerekek részéről nagy érdeklődés és aktivitás kísérte. A felső tagozatos tanulók pedig szakmai előadásokon vettek részt, ahol Sinkovics Ádám és Gorján Ferenc üzemvezetők, valamint Arató Csongor térinformatikai csoportvezető kollégák vezetették be a gyerekeket a vízszolgáltatás rejtelmeibe nagy sikerű prezentációikkal.
A központilag szervezett rendezvények mellett kollégáink Dombóváron, Tabon, Balatonlellén, Pécsen is megemlékeztek a Víz Világnapjáról, előadások, helyszíni bemutatók keretében. A gyerekek részére színvonalas előadást tartottak munkatársaink: Fodor Balázs, Hága Judit, Tamásné Fehér Gabriella, Fromwaldné Madarász Ildikó, Kissné Landor Teréz, Zsenkovics Gyula és Riba Ernő.
Érdeklődés övezte a DRV Honlapján meghirdetett online kvíz játékot is, a több száz megfejtésből több mint 80 helyes megoldás érkezett be, amelyek közül - közjegyző jelenlétében - sorsolás útján választották ki a szervezők a nyerteseket.
Az online kvíz játék nyertesei:
10 000.-Ft-os ajándékcsomag – Büki Attila Imre
5 000.-Ft-os ajándékcsomag – Farkas Katalin
5 000.-Ft-os ajándékcsomag – Búsné Nagy Margit
A KIKK-ben kitöltött kvíz játék nyertesei:
5 000.-Ft-os ajándékcsomag - Fridrich György
3 000.-Ft-os ajándékcsomag – Kitlinska Anna Borbála
3 000.-Ft-os ajándékcsomag – István Simoné
A nyerteseknek ezúton is gratulálunk!

2016. évi Üzleti Terv elfogadása
Lezárult a Társaság 2016. évi Üzleti Tervének elfogadása, új Javadalmazási Szabályzat és felügyelő bizottsági ügyrend elfogadása tárgykörökben tartott közgyűlési határozathozatal. Részletek itt olvashatóak.

Volencsik Zsolt lett a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. vezérigazgatója – 2015. október 20-tól Volencsik Zsolt váltja Winkler Tamást a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. vezérigazgatói tisztségében a Társaság Közgyűlésének 2015. október 19-i döntése alapján.

Forgalmi rend változás a siófoki útburkolat és csővezeték felújítási munkálatok során
A DRV Zrt. Építésvezetősége végzi a Siófok Tanácsház utca, Sió és Dózsa György utcák közti szakaszán a 250 mm átmérőjű ivóvízvezeték felújítását. A tárgyi útszakaszon a Magyar Közút Kht. útburkolat felújítási munkákat fog végezni 2016. június 15.-ig bezárólag, ezért a burkolat felújítás előtt a közmű kiváltása szükséges, melyet a vezetéket üzemeltető a DRV Zrt. saját beruházásában valósítja meg.
A vezeték kiváltási munkák kiemelt prioritással bírnak mind a 7-es számú főút ezen szakaszának burkolat felújítása, mind Siófok Város biztonságos vízellátása miatt, ezért kérjük szíves együttműködésüket a kivitelezési munkák folyamatosságának biztosítása érdekében.
A Siófok Tanácsház utca a Kele utcai és a Széchenyi utcai kereszteződésben ideiglenes forgalmi rend változás kerül bevezetésre, mely szerint a Kele utcai és a Széchenyi utcai kereszteződések ideiglenesen lezárásra kerülnek. A Dózsa György utcáról kisívben a Sió híd felé nem lehet behajtani, a kanyarodásra a kereszteződésen át lesz lehetőség. A Széchenyi utca zsákutca lesz, behajtás a Fő utca felől lesz lehetséges. A Kele utcai csomópont lezárását követően a forgalom a Budai- Nagy Antal utcán át a Széchenyi utcába lesz elterelve. A Budai- Nagy Antal utca egyirányúsítva lesz a Kele és a Széchenyi utca között és a Széchenyi utca felől nem lehet behajtani.
Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük!
Az ideiglenes változásokat a lenti térkép vázolja.
forgalmi rend változás térképe

Tájékoztató: Felhívjuk Felhasználóink figyelmét, hogy 2016. április 8-ától a Magyar Telekom Nyrt. megszünteti a Távszámla elektronikus számlabemutató szolgáltatását. Elektronikus számla igénylésére a jövőben a Díjnet Zrt. által biztosított szolgáltatás igénybevételével lesz lehetőségük Ügyfeleinknek.
Amennyiben Távszámla fiókkal rendelkező Ügyfeleink legkésőbb 2016. április 7-ig nem nyilatkoznak, hogy igénybe veszik a Díjnet Zrt. szolgáltatását, a 2016. április 8-ától kezdődő időszakban készített számlákat papír alapú formában, postán küldjük meg az érintett Felhasználó nyilvántartásunk szerinti levelezési címére.
Részletek itt olvashatók.

Forgalmi rend változás a siófoki útburkolat és csővezeték felújítási munkálatok során
A siófoki Tanácsház utcai útburkolat és ivóvízvezeték felújítási munkálatok miatt 2016. március 30. és 2016. április15. között változik a forgalmi rend a Széchenyi utca és Kele utca kereszteződésében.
A DRV Zrt. Építésvezetősége végzi a Siófok Tanácsház utca, Sió és Dózsa György utcák közti szakaszán a 250 mm átmérőjű ivóvízvezeték felújítását. A tárgyi útszakaszon a Magyar Közút Kht. útburkolat felújítási munkákat fog végezni 2016. június 15.-ig bezárólag, ezért a burkolat felújítás előtt a közmű kiváltása szükséges, melyet a vezetéket üzemeltető a DRV Zrt. saját beruházásában valósítja meg. A vezeték kiváltási munkák kiemelt prioritással bírnak mind a 7-es számú főút ezen szakaszának burkolat felújítása, mind Siófok Város biztonságos vízellátása miatt, ezért kérjük szíves együttműködésüket a kivitelezési munkák folyamatosságának biztosítása érdekében.
A Siófok Tanácsház utca, Kele utca és a Széchenyi utcai kereszteződésben ideiglenes forgalmi rend változás kerül bevezetésre, mely szerint a Kele utcai és a Széchenyi utcai kereszteződések ideiglenesen lezárásra kerülnek. A Széchenyi utca zsákutca lesz, a behajtás a Fő utca felől lehetséges. A Kele utcai csomópont lezárását követően a forgalom a Budai- Nagy Antal utcán át a Széchenyi utcába lesz elterelve. A Budai- Nagy Antal utca egyirányúsítva lesz a Kele és a Széchenyi utca között, és a Széchenyi utca felől nem lehet behajtani. A Tanácsház utca és a Kele utca sarkán lévő társasházhoz és üzletsorhoz, illetve a parkolókba a Tanácsház utca felőli behajtón lehet közlekedni.

Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük!

2016 Víz Világnap
„Víz és munkák”

Tisztelt Felhasználó, Kedves Látogató!
A mai nappal Online Qvíz játék indul a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 2016. évi Víz Világnapi program sorozatának keretében! A qvízt helyesen kitöltő válaszadók között ajándékcsomagokat sorsolunk ki, így érdemes velünk játszani!
A játékban való részvételhez nem kell mást tennie, csak az alábbi linkre kattintani (Qvíz játék itt!) és kérdéseinket megválaszolni. A kérdések a Víz Világnapi programsorozat idei évi jelmondatával („Víz és munkák„) összhangban a Társaság alapvető tevékenységire fókuszálnak.
Mindenkinek jó játékot kívánunk!
DRV Zrt.

Forgalmi rend változás a siófoki Tanácsház utcai felújítási munkálatok során
Tájékoztatjuk tisztelt Fogyasztóinkat, hogy a siófoki Tanácsház utcai ivóvízvezeték felújítási munkálatok miatt 2016. március 21. és 2016. április 4. között változik a forgalmi rend a Tanácsház utca és Kele utca kereszteződésében.
A DRV Zrt. Építésvezetősége végzi a Siófok Tanácsház utca, Sió utca és Dózsa György utca közti szakaszán az ivóvízvezeték felújítását, melyet a Társaság saját beruházásban valósít meg. A tárgyi útszakaszon a Magyar Közút Kht. útburkolat felújítási munkákat fog végezni, 2016. június 15-ig. A vezeték kiváltási munkák kiemelt prioritással bírnak mind a 7-es számú főút ezen szakaszának burkolat felújítása, mind Siófok Város biztonságos vízellátása miatt, ezért kérjük szíves együttműködésüket a kivitelezési munkák folyamatosságának biztosítása érdekében.
A siófoki Tanácsház utca és Kele utca kereszteződésében ideiglenes forgalmi rend változás kerül bevezetésre. A Kele utcai kereszteződés ideiglenesen lezárásra kerül, a forgalmat a Budai-Nagy Antal utcán át a Széchenyi utcába terelik. A Budai-Nagy Antal utca forgalma egyirányúvá válik a Kele utca és a Széchenyi utca között, a Széchenyi utca felől nem lehet majd behajtani.
A Tanácsház utca és a Kele utca sarkán lévő társasházhoz és üzletsorhoz, illetve a parkolókba a Tanácsház utca felőli behajtón lehet közlekedni.

Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük!

Megkezdődnek a felújítási munkálatok Siófokon a Tanácsház utcában

2016. március 4-én, reggel megkezdődtek a Siófok Tanácsház utcai rekonstrukciós munkálatok. A felújítás során DRV Zrt. az út alatt húzódó vízvezeték cseréjét valósítja meg. A munkálatok tervezetten a szezon indulásáig befejeződnek.
Siófokon, a Tanácsház utcában az út alatt húzódó, és a város vízellátása szempontjából kiemelkedő jelentőségű csővezeték cseréjét kezdi meg 2016. március 4-én reggel a DRV Zrt. Az útfelbontással járó munkálatok jelenleg a Tanácsház utca - Sió utca és Kele utca közötti szakaszára terjednek ki, később a Kele utca és Széchenyi utca, majd a Széchenyi utca és Dózsa György utca közötti útszakaszon folynak munkálatok. E területen új forgalmi rend lép életbe, ami érinti a gépjárművel és a gyalogosan közlekedőket is. Az út északi, (Balaton felöli) két sávja egy szűkített sávra korlátozódik. A gyalogos forgalmat ideiglenes átjárók segítik majd. A munkák a város infrastruktúrájának megújítását szolgálják, ezért ezúton is kéri a szolgáltató a lakosság türelmét.

A Társaság 2016. március 7-én 11 órára rendkívüli közgyűlést hív össze. A közgyűlési meghívó és a napirendi pont itt olvasható.

Simontornyai Információs pont nyitva tartás változása! Részletekért kattintson a linkre.

A DRV Zrt. Üzletszabályzatában javasolt felhasználó által elvégzendő ellenőrzésekért kattintson ide.

Az 58/2013. (II. 27.) kormányrendelet alapján a Fogyasztó köteles a vízmérő fagy elleni védelméről gondoskodni, éppen ezért tájékoztatjuk Önöket, elvégzendő feladataikról.
Részletekért kattintson ide:

ÚJ Üzletszabályzat A DRV Zrt. aktuális Üzletszabályzata letölthető itt.

Ünnepélyes keretek között felavatták a korszerűsített szennyvíztisztító telepet Keszthelyen. Részletes leírás itt olvasható.

A DRV Zrt. csapvíz-automatákat biztosít a nyári hőségben A nyári kánikula minden szervezet számára megterhelő. Legyen az idős, vagy fiatal, a megfelelő folyadékpótlás elengedhetetlen a nyári hőségben. A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. felelős víziközmű szolgáltatóként díjmentesen igénybe vehető csapvíz-autómatákat helyez ki Siófok több központi pontján. Részletek...

Megvalósult a Révfülöpi agglomeráció szennyvíztelepének bővítése és fejlesztése   A korszerűsített létesítményt ünnepélyes keretek között avatták fel   Több éves szakmai munkát követően 2015 tavaszára megvalósult a Révfülöpi agglomeráció szennyvíztelepének bővítése és fejlesztése, mellyel ismét gyarapodott a DRV Zrt. kezelése alá tartozó nemzeti közművagyon. Az európai uniós, illetve hazai forrásból finanszírozott beruházás értéke meghaladja a fél milliárd forintot. A munkálatok során bővült a telep kapacitása, korszerűsödtek az üzemeltetési folyamatok, és megvalósult a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő működés. Mindemellett csatornarekonstrukcióra is sor került a legkritikusabb regionális vezetékszakaszokon. Részletek...

Kiemelt felkészültség az üdülőövezetekben Hosszabb nyitva tartással, többnyelvű tájékoztatókkal és ivóvízzel várja ügyfeleit idén nyáron is DRV Zrt A korábbi évek tapasztalataira építve 2015 nyarán is fokozott vízfelhasználással és megnövekedett számú ügyfél megkereséssel számol a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. a Balaton és a Velencei tó üdülőkörzetében lévő településeken. Az ügyintézés gördülékenységének, kényelmének biztosítása érdekében a következő hónapokban kiemelt felkészültséggel várják ügyfeleiket az ügyfélfogadó irodák.Részletek...

A DRV munkatársai személyesen keresik fel a díjhátralékkal rendelkező felhasználókat. 2015. június 29-től a Társaság logójával ellátott munkaruhában, személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal, és megbízó levéllel, személyesen keresik fel a 30 napnál régebbi tartozással rendelkező Felhasználókat. Felhívjuk a figyelmet, hogy Munkatársaink készpénz átvételére nem jogosultak, ezért a helyszínen azonnal történő fizetést nem kezdeményezik! Részletek...

Vízmondó a trükkös csalókról! Az elmúlt időszakban több bejelentést kaptunk Felhasználóinktól, hogy ismeretlen személyek a DRV Zrt. munkatársának kiadva magukat szerettek volna bejutni az ingatlanokra, ill. pénzt kicsalni. Legújabb kiadványunkkal szeretnénk bemutatni azon eseteket, mikor Munkatársaink személyesen keresik fel Önöket. Tovább...

Fogyasztóvédelmi referensek a DRV Zrt-nél Részletek...

Karbantartási munkák, vízhiányok Részletek...

 

ugyfelszolgalat@drv.hu

Település szerinti információk

Az Ön felhasználási helye (település):

Online ügyfélszolgálat

Aktuális kérdésünk

Nincs szavazás a portálon.

Részletes elégedettség mérés

iso-9001

drv logo


Készítette: Wildom.